Algemene voorwaarden YogaLove in Wake up

December 2017

 

Algemeen

• Draag gemakkelijk zittende kleding en sokken. In Wake up is een kleine kleedruimte aanwezig. Ook matten, dekens en kussens zijn aanwezig. Je kunt ook je eigen mat gebruiken.

• Wees op tijd aanwezig. De deur is minimaal een kwartier voor aanvang van de les open. Als de voordeur dicht is, is het niet meer mogelijk om mee te doen.

• Drink zo mogelijk voor de les twee glazen water en eet een lichte maaltijd.

• Thee of water mag je meenemen in de yogaruimte. Tassen, mobiele telefoon en andere spullen kun je in de kleedruimte opbergen.

• Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem dan vooraf contact op met je arts.

• Bespreek specifieke klachten of lichamelijke beperkingen of zwangerschap voor de les met de docent. In bepaalde gevallen kan vooraf een medische verklaring worden gevraagd. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.

• De docent en/of YogaLove kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade en eveneens voor het kwijt raken van spullen in de kleedkamer. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid en risico.

• Je kunt je op verschillende manieren met verschillende tarieven inschrijven, voor een proef- of losse les, of voor een abonnement of strippenkaart van 5 of 10 keer.

• Je hoeft voor een les niet te reserveren, er is plaats voor maximaal 14 deelnemers, deelname is op basis van binnenkomst. Dit geldt niet voor strandyoga.

• Tijdens de mei-, herfst- en kerstvakantie en tijdens officiële feestdagen is Wake up één week gesloten. Zie voor actuele vakantiedata het kopje vakantie op de website van Wake up.

• Bij mooi weer in de zomer vindt de yogales op het strand plaats ter hoogte van La Cantina. Op de website wordt dit voor 12:00 uur vermeld.

• Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en na opzegging binnen zes maanden verwijderd (exclusief e-mailadres tenzij is bezwaar is aangegeven op het inschrijfformulier).

 

Proefles

• Proefles: voordat je je inschrijft voor een maandabonnement of strippenkaart is het mogelijk eenmalig een proefles te volgen. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief.

• Aanmelding kan door het inschrijfformulier in te vullen, via een e-mail of door te bellen.

 

Maandabonnement

• De inschrijving van een maandabonnement is geldig en definitief bij een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, deze kun je downloaden van de website of na afloop van een proefles invullen.

• Met dit abonnement kun je onbeperkt deelnemen aan de yogalessen van YogaLove bij Wake up.

• Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst, bij 14 personen is de les vol.

• Het maandabonnement is persoonsgebonden.

• Vakantie: tijdens de mei-, herfst- en kerstvakantie zijn wij 1 week gesloten en vinden er geen yogalessen plaats. Deze vakantieweken, evenals officiële feestdagen, dienen te worden doorbetaald. Zie voor actuele vakantiedata het kopje vakantie op de website van Wake up.

• Het maandabonnement dient per maand te worden voldaan. Je ontvangt per e-mail een maandelijkse factuur, deze is bedoeld voor je eigen administratie en wordt eenmalig per maand verstrekt.

• Het lesgeld dien je zelf (bij voorkeur automatisch) over te maken voor aanvang van de eerste dag van de maand o.v.v.je voor-, achternaam en soort les (abonnement) en startdatum, of via een Tikkie (mobiele overschrijving)..

• Vanaf de datum van inschrijving wordt voor het maandabonnement betaald. Indien midden in de maand wordt begonnen met het abonnement, incasseren wij naar rato een gedeelte van het maandabonnement, te weken € 10 per resterende week.

• Bij verzuim wegens vakantie of ziekte (van de deelnemer) dient het lesgeld te worden doorbetaald, tenzij anders  overeengekomen. Lessen die in verband met officiële feestdagen vervallen, dienen eveneens te worden doorbetaald.

 

Opzegging maandabonnement

• Bij een maandabonnement geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient voor de eerste van de kalendermaand te geschieden. Men dient schriftelijk op te zeggen (per e-mail of post) via het emailadres van YogaLove. Binnen één week ontvang je een bevestiging van je opzegging.

• Na de opzegtermijn is het niet meer mogelijk deel te nemen aan de lessen. Uiteraard kun je wel overgaan op een strippenkaart of deelnemen via losse lessen.

 

Strippenkaart

• De yogales kan ook worden gevolgd door gebruik van een strippenkaart. De strippenkaart wordt overhandigd na ontvangst van de betaling.

• De betaling dient zelf te worden overgemaakt o.v.v. voor-, achternaam, soort les (5 of 10 strippenkaart) en startdatum, of via een Tikkie (mobiele overschrijving).

• Een 5 strippenkaart is na aanvangsdatum 2 maanden geldig.

• Een 10 strippenkaart is na aanvangsdatum 4 maanden geldig.

• Er wordt geen restitutie verleent nadat de strippenkaart is ingegaan en afgeschreven.

• In geval van ziekte (van de deelnemer) kan alleen in overleg de termijn van de strippenkaart in uitzonderlijke gevallen worden verlengd.

• Een strippenkaart is persoonsgebonden.

 

Losse les

• Het is mogelijk middels losse lessen deel te nemen aan de yogales. In dat geval dient er wel per yogales een formulier ingevuld te worden.

• Betaling dient via een Tikkie (mobiele overschrijving) of contant te worden voldaan.

 

Cadeaubon

• Een cadeaubon heeft de waarde van een losse les (€ 15) en is na aanschaf 6 maanden geldig.

• De cadeaubon is niet persoonsgebonden.

• Lever de cadeaubon voor de yogales in bij de docent.

• Restitutie is niet mogelijk.

 

 

YogaLove

Babs Westenberg

Telefoon: 06-418304774

Website: www.yoga-love.nl

Email: babs@yoga-love.nl

KvK 70188653  BTW-nummer 136966433B01

Bankrekeningnummer NL50 ABNA 0800 3470 48